Yurt Dışında Evlilik İçin Gerekli Belgeler - Koçak Vize

Yurt Dışında Evlilik İçin Gerekli Belgeler

Yurt dışında da evlensen yapman gereken işlemler, hazırlaman gereken evraklar var elbette. “Yurt dışı evlilik nasıl olur?”, ”Yurt Dışında Evlilik İçin Gerekli Belgeler”, “Konsoloslukta evlenmek için gerekli belgeler nelerdir?”, “Yurt dışında Türk vatandaşı olmayan biri ile evlilik için neler gerekir?” gibi soruların yanıtlarını sizler için yazdık

Evrak tasdik ve onay işlemleri yapılacak ise Koçak vize olarak bütün evraklarınızın yeminli tercüme, noter, Apostil Dışişleri ve Konsolosluk tasdik işlemlerini yapabiliriz. Telefon: 0545 571 75 71;   0539 666 66 62

Yurt Dışında Evlilik İçin Gerekli Belgeler

Yurt dışında evlilik için gerekli belgeler ülkeden ülkeye değişebilir, bu nedenle belirli bir ülke hakkında daha spesifik bilgi veremem. Ancak genel olarak, birçok ülkede evlilik için aşağıdaki temel belgeler gereklidir:

 1. Pasaportlar: Evlenmeyi planlayan her iki kişi de geçerli pasaportlara sahip olmalıdır.
 2. Doğum Belgeleri: Genellikle, evlenen her iki kişi de doğum belgelerini sunmalıdır. Bu belgeler genellikle resmi bir makam tarafından onaylanmalıdır.
 3. Bekarlık Belgesi (Single Status Certificate): Evlenen her iki kişi de bekâr olduklarını kanıtlayan bir belge sunmalıdır. Bu belge genellikle bir bekarlık belgesi veya bekâr olduklarına dair bir beyan olabilir.
 4. Evlenme Başvuru Formu: Evlenme başvurusu yapmak için gerekli olan resmi bir form veya belge.
 5. Vize ve Oturum İzinleri: Evlilik için planlanan ülkede yasal olarak kalma izni almak için gerekli vize veya oturum izinleri.
 6. Sağlık Raporu: Bazı ülkeler, evlilik için sağlık durumunu belirten bir rapor isteyebilir.
 7. Evlilik İzin Belgesi: Evlilik için izin alınması gereken durumlarda, ilgili yerel makamlardan alınan izin belgesi.
 8. Veliahtın Onayı (Ebeveyn Onayı): Bazı ülkelerde evlenen kişilerin ebeveynlerinden yazılı bir onay belgesi istenebilir.

Yurtdışında Evlilik Yapmak İçin Neler Gerekli?

Yurtdışında yapılan evliliklerin Türkiye’de geçerli olabilmesi üç şekilde olabilir: Yurtdışında yapılan evliliğin en yakın Türk konsolosluğuna bildirilmesi, yapılan evliliğin bizzat Türkiye’ye gelinerek yetkili makamlarda tescil ettirilmesi veya evliliğin yurtdışındaki Türk konsolosluklarından birinde yapılması.

Yurtdışında yapılan evliliğin en yakın Türk konsolosluğuna bildirilmesi yolunda bildirimi yapacak olan kişi eğer evlenenlerden ikisi de Türk ise koca, eşlerden yalnız biri ise Türk olan taraftır. Evlilik bildiriminin süresi bir aydır. Ancak bir aylık sürenin anlamı süreyi geçirdikten sonra yapılan bildirimlerin geçersiz olacağı değil cezai bir para ödenmesi gerekeceğidir.

Evliliğin bizzat Türkiye’ye gelerek tescil ettirilmesindeki usul ise biraz daha karmaşık ve zahmetlidir. Zira yabancı yetkili makamdan resmi bir evlilik belgesi alınacak, evlilik belgesi Türkiye’ye getirilerek noterde yeminli tercüman tarafından çevrilecek, Türkçeye çevrilen belge Dışişleri Bakanlığında onaylanacak ve son olarak Nüfus İşleri Genel Müdürlüğüne veya ilgili nüfus idaresine verilerek tescil ettirilecektir. Evliliği tescil ettirmek için Türkiye’ye gelmek gerek yol masrafları gerekse de Türkiye’de ne kadar kalınacağının bilinememesi gibi dezavantajlardan dolayı tavsiye edilmemektedir.

Yurtdışında Yapılan Evliliğin Türkiye’de Geçerli Olması

Yurtdışında Yapılan Evliliğin Türkiye’de Geçerli Olması

Yurtdışında yapılan evliliğin Türkiye’de geçerli olması yollarının üçüncüsü ise evliliğin Türk konsolosluklarından birinde yapılmasıdır. Ancak Türk konsolosluğunda evlenmek için birtakım belgelerin hazır edilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgeler:

 1. Nüfus müdürlüğünden alınacak apostilli evlendirme ehliyet belgesi.
 2. Nüfus müdürlüğünden alınacak apostilli nüfus kayıt örneği.
 3. Nüfus müdürlüğünden alınacak apostilli uluslararası doğum kayıt örneği.
 4. Muhtarlıktan alınacak noter tasdikli ikametgâh.
 5. Nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopileri ile asılları.
 6. Dörder tane yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf.
 7. Nikâh cüzdanı almak için harç ücreti.

Sayılan belgeler tamamlandıktan sonra evlenilecek ülkede bulunan Türk konsolosluğundan nikâh tarihi alınır. Konsoloslukta kıyılan nikâh 10 gün içinde nüfus müdürlüğüne bildirilir. Bildirimi yapacak olan eşler değil nikâhın kıyıldığı Türk konsolosluğudur.

Türk Vatandaşları İçin Yurt Dışında Evlilik Nasıl Olur?

Türk Vatandaşları İçin Yurt Dışında Evlilik Nasıl Olur?

Yurt dışında evlenmek isteyen Türk vatandaşları, Türk konsolosluklarında nikah kıydırabilecekleri gibi, evlenmek istedikleri ülkenin evlilik şartlarını karşılamaları durumunda o ülkenin resmi makamları huzurunda da evlenebilir. Ancak konsoloslukta evlilik için çiftlerden her ikisinin de Türk vatandaşı olması gerekiyor.

Yani çifte vatandaşlığı olan ya da yabancı ülke vatandaşlığı bulunan biriyle, konsoloslukta evlenmek mümkün değil. Çünkü konsoloslukların yabancı ülke vatandaşlarını evlendirme yetkisi bulunmuyor. Ayrıca konsolosluk görevlilerinin, konsolosluk binası dışında evlendirme yetkisi bulunmadığını da ekleyelim.

Özel bir organizasyon için ilgili ülkenin resmi makamlarına müracaat etmek gerekiyor. Ayrıca, bazı ülkelerin yasaları gereği, konsolosluklarda nikah kıyılamıyor. Türkiye’nin dış temsilciliği olsa bile evlenemeyeceğin ülkeler şunlar: Arjantin, Avusturya, Avustralya, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İsviçre ve Şili.

Bu belgelerin tam listesi ve gereklilikleri, evlenmeyi planladığınız ülkenin konsolosluğundan veya büyükelçiliğinden alınan güncel bilgilere dayanmalıdır. Evlilik süreci oldukça detaylı ve ülkelere özgü olduğu için, doğru ve güncel bilgileri almak için ilgili resmi makamlarla iletişime geçmek önemlidir.

Konsoloslukta Evlenmek İçin Gerekli Belgeler

Konsoloslukta Evlenmek İçin Gerekli Belgeler

Şimdi Türk vatandaşlarının yurt dışında evlenmek için hazırlaması gereken belgeler neler, onlara bir göz atalım. Belgeleri hazırlamadan önce bu evrakın konsolosluklara göre ufak tefek farklılıklar göstereceğini, bu nedenle ilgili konsolosluğa bu belgeleri teyit ettirmeni önerdiğimizi de söyleyelim. Gerekli belgeler ve detaylar ise şöyle:

 • Evlilik Beyannamesi
 • Evlenme Ehliyet Belgesi
 • Uluslararası Doğum Kayıt Örneği ve Nüfus Kayıt Örneği
 • Nüfus Cüzdanı ve Pasaport
 • Fotoğraf
 • Sağlık Raporu

Evlilik Beyannamesi:Türk vatandaşlarının yurt dışında nikah kıyması için başvuru işlemlerini bizzat evlenmek istedikleri şehirdeki konsolosluğa yapmaları ve evlilik beyan formunu doldurmaları gerekiyor.

Evlenme Ehliyet Belgesi: Kişinin evlenmeye engel oluşturacak bir durumunun olmadığını bu belge ile kanıtlaması gerekiyor. Türkiye’den alınacak belgenin apostilli olması şart. Evlenme ehliyet belgesi başvurusu (yabancı yerel makamlar önünde evlilik için) Türkiye’de bağlı bulunan nüfus müdürlüğüne yapılabiliyor.

Uluslararası Doğum Kayıt Örneği ve Nüfus Kayıt Örneği: Anne-baba, doğum yeri, doğum tarihi gibi bilgilerin yer aldığı belge de nüfus müdürlüklerinden apostilli olarak temin edilebiliyor.

Nüfus Cüzdanı ve Pasaport: Konsoloslukta nikah için gerekli evraklar arasında kimlik bilgilerinin yer aldığı nüfus cüzdanı ve pasaport da yer alıyor. Fotokopi ve asılları ile birlikte temin etmek şart.

 Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraflar da dosyada bulunmalı.

Sağlık Raporu: Evlenmek isteyen çiftin evlenmesine akli ve fiziki yönden bir engel olmadığını gösteren, hastaneden veya doktordan alınmış sağlık raporu da isteniyor.

Bu belgeler konsoloslukta evlilik için standart olarak isteniyor. Bunların dışında yeni boşanmış olmak, evlenmeden önceki soyadını kullanmak gibi özel koşullar için de bazı belgeler istenebiliyor. Bu gibi koşullarda gerekebilecek belgeler ve detaylarına da değinmeden geçmeyelim:

Şahitlerin Nüfus Cüzdanları: Evlilik gününde konsoloslukta hazır olacak 2 adet nikah şahidinin nüfus cüzdanı da istenenler arasında.

Kadının Önceki Soyadını Kullanabilmesi İçin Dilekçe:Evlilik soyadı ile birlikte önceki soyadını da kullanmak isteyen kadının, bu isteğini belirten dilekçeyi de hazırlatması gerekiyor. Bu dilekçenin önceden hazırlanmasına gerek yok. İlgili konsoloslukta düzenlenebiliyor.

İddet Süresinin Kalktığına Dair Karar: Eşlerden biri daha önce evlenip boşanan bir kadın ise ve boşanma tarihinden itibaren 300 gün geçmeden evlenecekse, iddet müddetinin kaldırıldığına dair mahkeme kararının da belgeler arasında yer alması gerekiyor.

Önceki Evliliğin İptal Kararı: Evlenecek çiftler arasında bir önceki evliliği son bulan varsa, bunu belgeleyen bir mahkeme kararı da şart.

Vasi İzni: 18 yaşını doldurmadan evlenmek isteyenler için veli, vasi ya da ilgili hakimin izni de beyan edilmeli.

Eğer başvuru işlemi, vekil olarak atanan kişi tarafından yapılacaksa, özel bir vekaletname hazırlanması gerektiğini unutmamalısın. Evlenmek istediğin ülkedeki konsolosluk tarafından da hazırlanabilen bu belgeleri Türkiye’de tamamlayıp, teslim etmen halinde, evlilik işleminin hızlanacağını da belirtelim.

Yabancı ya da Çifte Uyruklu Biri ile Yurt Dışında Evlenmek

Konsolosluklarda evlenemeyecek çiftlerin evlilik başvurusunu o ülkenin resmi makamlarına yapması gerekiyor. Bu durumda o ülkenin kendi yasaları ve evlilik kuralları çerçevesinde farklı prosedürler uygulanıyor. Kimler konsoloslukta evlenemez sorusunu da şöyle yanıtlayabiliriz:

 • Çifte vatandaş ya da yabancı uyruklu biriyle yurtdışında evlenmek isteyen Türk vatandaşları
 • Her ikisi de Türk vatandaşı olan ancak evlenmek istediği şehirde Türk Konsolosluğu bulunmayanlar
 • Her ikisi de Türk vatandaşı olan ancak konsolosluk dışında bir yerde evlenmek isteyen çiftler

Apostil İşlemleri Nedir?

Apostil

Belgeleri Türkiye’de hazırlarken dikkat etmen gereken bir diğer nokta, belgelerin apostil şerhinin olması. Apostil, belgelerin gerçekliğinin Türk yetkili makamları tarafından tasdik edildiği ve yurt dışındaki ülkede geçerliliğini ifade eden bir şerhtir.

Apostil Konsolosluktan Alınır mı?

Eğer kafanda “Apostil konsolosluktan alınır mı?” sorusu oluştuysa hemen yanıtlayayım: Hayır, apostil şerhini konsolosluktan alamazsın. Apostil işlemleri için Türkiye’de yetkili makamlar valilikler ve kaymakamlıklardır.

Apostil ile ilgi daha detaylı bilgi için Apostil; Apostil İşlemleri yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. https://www.kocakvize.com/apostil/

Evrak tasdik ve onay işlemleri yapılacak ise Koçak vize olarak bütün evraklarınızın yeminli tercüme, noter, Apostil Dışişleri ve Konsolosluk tasdik işlemlerini yapabiliriz. Telefon: 0545 571 75 71;   0539 666 66 62

UYARI

Evlendirme Yönetmeliği”nin 11. maddesi uyarınca, yurt dışında Türk vatandaşı kadın ve erkek veya bir Türk vatandaşı ile bir yabancı, bulundukları ülkenin evlendirmeye yetkili makamları huzurunda evlenebilirler. Böyle bir evlenme, Türk mevzuatına aykırı olmaması şartıyla Türkiye’de de geçerlidir. Evlendirme bildiriminin, yabancı yetkili makamdan alınacak belgenin evlendirme tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde en yakın konsolosluğa verilmesi veya gönderilmesi suretiyle yapılması zorunludur.

Aynı yönetmeliğin 32. maddesi uyarınca da yurt içinde yetkili Türk makamları önünde yapılan evlenmeler; evlenmenin yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde usulüne uygun olarak düzenlenecek evlenme bildirim formu ile o yerin nüfus müdürlüğüne bildirilir. Büyükelçilik, başkonsolosluk ve konsolosluklar tarafından yapılan evlenmeler, evlenmenin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde ilgili nüfus müdürlüklerine bildirilir.

Sorular ve Cevaplar

Yurt dışında yabancı veya Türk ile evlendiğim zaman nüfus kayıtlarıma nasıl ve ne zaman tescil ettirmem gerekiyor?

Evlenme bildiriminin, en geç otuz gün içerisinde evlenmeyi yapan yabancı makamdan alınmış belgenin o yerdeki dış temsilciliğe verilmesi veya dış temsilciliğe gönderilmesi suretiyle yapılır.

Yurtdışı evlilik bildirimi yapılmazsa ne olur?

Yurtdışında yabancı makamlar önünde yaptıkları evlenme olayını 30 gün olan bildirme yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen vatandaşlarımıza yurtiçinde nüfus müdürlüklerince, yurtdışında ise dış temsilcilik veya dış temsilciliklerde görevli memurlarca 51,00 TL idari para cezası verilir.

Evlilik Tescili Nasıl Yapılır?

Evlilik Tescili Başvurusu (Yabancı Yerel Makamlar Önünde Evlilik Sonrasında) Posta ile başvurabilirsiniz. Aile Cüzdanı BaşvurusuRandevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir. Uluslararası Evlilik Kayıt Örneği (Formül B) Başvurusu Randevu aldıktan sonra şahsen başvurmanız gerekmektedir.

Yurtdışında evlilik Türkiye’de geçerli mi

urtdışında yapılan evlilikler Türkiye’de kendiliğinden geçerli olmazlar. Yurtdışında yapılan evliliklerin Türkiye’de geçerli olabilmesi için iki şartın gerçekleşmiş olması gerekmektedir: Yurtdışında yapılan evliliğin Türk mevzuatlarına uygun olması şartı ve yurtdışında yapılan evliliğin Türkiye’ye bildirilmesi şartı.

Yurtdışında yapılan evliliklerin Türkiye’de geçerli olabilmesi için yapılan evliliğin Türk mevzuatlarına uygun olması gerekmektedir. Örneğin Suudi Arabistan’da evlenme yaşı kadın ve erkeklerde 10’dur. Türk Medeni Kanunu’nda ise evlenme yaşı 18 olmakla birlikte belli şartlar altında bu sınır 16’ya kadar çekilebilmektedir. Ancak 16 yaşından küçüklerin evlenmeleri her ne sebeple olursa olsun yasaklanmıştır. Dolayısıyla Suudi Arabistan’da yapılan 12 yaşındaki bir çocuğun evliliği Türk mevzuatlarına uygun olmadığı gerekçesiyle Türkiye’de geçersiz olacaktır.

Yurtdışında yapılan evlilik Türk mevzuatlarına uygun olsa bile söz konusu evlilik Türkiye’de kendiliğinden geçerli olmayacak ve yapılan evliliğin Türkiye’ye bildirilmesi gerekecektir. Evlilik bildirimini yapacak olan kişi evlenenlerden ikisi de Türk ise koca, yalnız biri Türk ise Türk olan taraftır. Bildirim en yakın Türk konsolosluğuna veya bizzat Türkiye’ye gelerek yetkili makamlara tescil ile olur. Bildirimin süresi bir aydır. Ancak bu bir aylık süre hak düşürücü süre değildir. Bir ay içinde bildirilmeyen evlilikler geçersiz olmayacaktır. Yalnızca geç bildirilmelerinden ötürü bir ceza ödenmesi gerekecektir. Yurtdışında evlenmek isteyen iki Türk vatandaşı ayrıca tarih alarak Türk konsolosluklarında da evlenebilirler.

Yurt Dışında Evlilik İçin Gerekli Belgeler, Bu belgelerin tam listesi ve gereklilikleri, evlenmeyi planladığınız ülkenin konsolosluğundan veya büyükelçiliğinden alınan güncel bilgilere dayanmalıdır. Evlilik süreci oldukça detaylı ve ülkelere özgü olduğu için, doğru ve güncel bilgileri almak için ilgili resmi makamlarla iletişime geçmek önemlidir.
Rate this post

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir