Cezayir Evrak Tasdik İşlemleri - Koçak Vize

Cezayir Evrak Tasdik İşlemleri

Cezayir Konsolosluğu Evrak Tasdik İşlemleri

Cezayir evrak tasdik işlemleri, Cezayir Konsolosluğu, Türkiye’de düzenlenmiş belgelerin Cezayir’de geçerli olabilmesi için gerekli tasdik işlemlerini yapmaktadır. Bu işlemler, belgelerin doğruluğunu ve resmi geçerliliğini onaylar.

Gerekli Belgeler

 • Kimlik Fotokopisi
 • Noter Onaylı Belge
 • Tasdik Edilecek Belgenin Aslı ve Fotokopisi

İşlem Süreci

 1. Belgelerin Hazırlanması
 2. Noter Onayı ve Gerekli Şerhler
 3. Cezayir Konsolosluğu’na Başvuru
 4. Tasdik İşleminin Tamamlanması

Cezayir Dışişleri Bakanlığı Evrak Tasdiki

evrak tasdik işlemleri
evrak tasdik işlemleri

Cezayir’de kullanılacak belgelerin resmi olarak tanınması için Cezayir Dışişleri Bakanlığı‘ndan onay alınması gerekmektedir. Bu işlem, belgelerin Cezayir’deki resmi makamlar tarafından kabul edilmesini sağlar.

Hangi Belgeler Onaylanabilir?

 • Ticari Belgeler
 • Eğitim Belgeleri
 • Sağlık Raporları
 • Evlilik, Doğum ve Ölüm Belgeleri

İşlem Aşamaları

 1. Belgelerin Hazırlanması ve Çevirisi
 2. Türkiye’deki Resmi Kurumlardan Onay Alınması
 3. Cezayir Dışişleri Bakanlığı’na Başvuru
 4. Onay İşleminin Sonuçlanması

Cezayir Evrak Onayı

Cezayir’de geçerli olacak belgeler için hem Türkiye’deki ilgili kurumların hem de Cezayir’deki resmi makamların onayı gereklidir. Bu onaylar, belgelerin resmi işlemlerde kullanılabilmesini sağlar.

Onay Gereksinimleri

 • Noter Onayı
 • İlgili Bakanlık Onayları
 • Cezayir Konsolosluğu ve Dışişleri Bakanlığı Onayı

Cezayir’de Ticari Belgelerin Tasdiki

evrak tasdik

Cezayir’de ticari faaliyetlerde bulunacak firmalar, ticari belgelerini Cezayir Konsolosluğu ve Dışişleri Bakanlığı’ndan tasdik ettirmelidir. Bu işlem, belgelerin ticari işlemlerde geçerli olmasını sağlar.

Tasdik Edilebilecek Belgeler

 • Fatura ve Proforma Faturalar
 • Ticaret Sicil Belgeleri
 • Menşe Şahadetnamesi
 • Ticari Sözleşmeler

İşlem Süreci

 1. Belgelerin Hazırlanması
 2. İlgili Kurumlardan Onay Alınması
 3. Konsolosluk ve Dışişleri Bakanlığı’na Başvuru
 4. Tasdik İşleminin Tamamlanması

Konsolosluk Tasdiki  için Gerekli Olan Şartlar Nelerdir ?

Konsolosluk tasdiki yapılacak belge kesinlikle T.C. resmi kurum veya T.C. faaliyet gösteren firmalara ait olmalıdır. Aynı zamanda T.C. uyruklu şahıs belgeleri de konsolosluk tasdiki için uygundur. Yurt dışından temin edilen ve bir başka ülke için kullanılacak belgeler için konsolosluk tasdiki yapılamaz.  Yurt dışından temin edilen belge, öncelikle belgenin düzenlendiği ülke konsolosluğu tarafından onaylanmalıdır.

 • Belgedeki imzanın sahibi olan kişinin, imzalama yetki belgesi (imza sirküsü) Valilik veya kaymakamlıklarda bulunmalıdır. Örneğin; Ticaret odaları, Noterler, Bakanlıklar v.b. gibi kurumlar adına imzalayan kişilerin imza örnekleri, il valiliği veya kaymakamlıklarda olmalıdır.
 • Tercüme yapılan bir belgeye konsolosluk tasdiki almak için işlemler sırası ile tercüme, tercüme bürosu tasdiki, noter tasdiki, il valiliği veya kaymakamlık onayı, T.C. Dışişleri Bakanlığı konsolosluklar şubesi tasdiki alınır. Sonrasında ilgili ülke konsolosluk onayına sunulur.
 • Konsolosluk onayı için belgenin gönderileceği ülkenin Lahey anlaşmasını imzalayan veya taraf olan ülkelerden birisi olmaması gereklidir. Aksi takdirde apostil yeterli olur.
 • Konsolosluk tasdiki yapılacak ülkeler listesi; Türkiye’nin iş yaptığı ve apostil tasdikini kabul etmeyen, Konsolosluk tasdiki isteyen ülkeler ve bu ülkelerin tasdik hizmeti bilgileri aşağıda sıralanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Evrak Tasdiki

Ticari İçin Gerekli Evraklar

Dışişleri Bakanlığı evrak tasdik, bir gerçek kişi, tüzel kişi veya başka bir kuruluştan başvuruyla ilgili bir belgeye son imzanın veya mührün gerçekliğini kanıtlayan bir konsolosluk uygulamasını ifade eder.

Bir belgenin yeminli tercüman tarafından çevirisi noter onaylı yapılmış daha sonra Valilik yada Kaymakamlık tarafından apostili yapıldıktan sonra Dışişleri Bakanlığı onayına sunulur ve onaylanır. Daha sonra bu belge istenilirse Konsolosluklara götürülerek son işlem olarak evrak tasdiki yapılmış olur

Konsolosluk evrak tasdikinin amacı, bir ülkede düzenlenen noterlik belgelerinin gerekli yasal etkiye sahip olmasını ve başka bir ülkedeki ilgili makamlar tarafından gerçek olup olmadıklarına dair hiçbir şüphe olmaksızın kabul edilmesini sağlamaktır.


Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Cezayir’de Hangi Belgeler Tasdik Edilebilir?

Cezayir’de ticari belgeler, eğitim belgeleri, sağlık raporları, evlilik, doğum ve ölüm belgeleri gibi birçok belge tasdik edilebilir.

Apostil İşlemi Neden Gereklidir?

Apostil işlemi, belgelerin uluslararası alanda geçerliliğini sağlar. Ancak, Cezayir Apostil Sözleşmesi’ne taraf olmadığı için belgelerin Cezayir Konsolosluğu’ndan tasdik alınması gerekmektedir.

Cezayir Konsolosluğu’na Başvuru Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Başvuru yaparken belgelerin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunmalı, gerekli tüm ek belgeler hazırlanmalı ve randevu alınarak başvuru yapılmalıdır.

Belgelerin Tercümesi Nasıl Yapılmalıdır?

Belgelerin Arapça veya Fransızca’ya tercüme edilmesi gerekmektedir. Tercüme işlemi yeminli tercümanlar tarafından yapılmalı ve noter tarafından onaylanmalıdır.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı Onay İşlemleri Nasıl Yapılır?

Cezayir’de kullanılacak belgelerin Dışişleri Bakanlığı’ndan onay alınması için öncelikle Türkiye’deki ilgili kurumların onayları alınmalı, ardından belgeler Cezayir Dışişleri Bakanlığı’na sunulmalıdır.

Rate this post

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir