KVKK Aydınlatma Metni - Koçak Vize

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma metni

Koçak Vize bir Gezgel Turizm Ltd Şti. firmasıdır– (Koçak Vize olarak anılacaktır) olarak, siz değerli müşterilerimizin (“müşteri” olarak anılacaktır) kişisel verilerine ve özel hayatlarının gizliliğine önem veriyoruz. Özel hayatın gizliliği ve temel hak ve hürriyetlere saygı ilkesi çerçevesinde elde edilen kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında şirketimizce işlenmektedir. İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

Toplanan Kişisel Veriler Ve Toplamanın Yöntemi

Koçak Vize tarafından mevzuatın izin verdiği bağlamda hizmetlerimizden faydalanabilmek için sitemize kayıt olurken üyelik formunda beyan ettiğiniz adınız soyadınız, varsa şirket ünvanınız, adresiniz, telefon numaralarınız, e-posta adresiniz, varsa fatura câri bilgileriniz, T.C. kimlik numaranız, erişim ve trafik bilgileriniz, e-posta yazışmaları, çağrı merkezimizle telefon görüşmeleriniz, sosyal medya hesaplarımızla iletişim ve etkileşim işlemleriniz kaydedilmekte ve kullanılmaktadır.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, Koçak Vize ve müşteri arasındaki satış sözleşmesinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Kullanıldığı Alanlar

Kişisel verileriniz Koçak Vize tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

 • Ürün veya hizmetlerin sunulması, satış süreçlerinin öncesi ve sonrası planlanması, teknik destek operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, sunulmakta olan hizmetin altyapı veya teknik bakım, onarım, kurulum gibi hizmetlerin icrasında iletişim sürekliliğin sağlanması.
 • Finansal ve muhasebesel kayıtların tutulması.
 • Hizmet kalitemizin arttırılması.
 • Risk teşkil eden tüm işlemlerde, işlemi yapanın/yaptıranın onayını almak, kimlik bilgilerini teyit etmek.
 • Adli ve idari makamlarca talep edilmesi halinde bilgi verilmesi
 • Onay metni işaretlenmiş olması durumunda dönemsel kampanya çalışmaları, bu çerçevede bülten ve bildiri gönderimi.
 • Müşteri risk analizi oluşturmak, güvenlik denetimlerini sağlamak.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşımı yapılmamaktadır. Kişisel verileriniz belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

Turizm Sektörüne kayıtlı bilgi sağlamak. İzinli duyuru ve tanıtım içeriği göndermek. Tüm bunlara ek olarak, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle EGM ve savcılık makamları, mahkemeler ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı KVKK Kapsamında Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca hakkında aşağıdaki amaçlarla başvuru hakkına sahipsiniz.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.

Bu kapsamda Koçak Vize’ye gelen talepler en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi Gezgel Turizm TİC LTD ŞTİ – Koçak Vize. – Muhsin Yazıcıoğlu cad. No:57/51 Çankaya, Ankara adresine noter kanalıyla iletebilir ya da şahsen kimliğinizle teslim edebilirsiniz. Aynı zamanda kimliğinizle birlikte kayıtlı ya da bilinen e-posta adresinizden info@kocakvize.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.