Yasal Uyarı - Koçak Vize

Yasal Uyarı

Yasal Uyarı

Koçak Vize Gezgel Turizm Ltd Şti kuruluşudur.  (bundan sonra “Koçak Vize” olarak anılacaktır)

Koçak Vize; Vize danışmanlık alanında hizmet veren bir acentadır.

Koçak Vize, randevuların alınması, başvuruların yapılması, vize ve lojistik ücretlerinin kabul edilmesi, başvuruların Büyükelçiliğe ve ilgili kurum ve aracı kuruluşlara iletilmesi ve pasaportun başvuru sahiplerine iade edilmesi süreçlerinden sorumludur.

İhraç veya reddedilme yalnızca Elçiliklerin kararına takdirine bağlıdır . Bu süreçte Koçak Vize herhangi bir şekilde yer almaz ve sorunlu olmaz. Koçak Vize, vize başvurusunu Kabul etme, geciktirme, ek belge isteme ve reddetme hakkına sahiptir.

Koçak Vize, başvuru sahiplerinin belgelerini taşırken her türlü makul tedbiri almaktadır ve Koçak Vize ‘nin kontrolü dışındaki ve Koçak Vize ‘nin kasıtlı suistimalinden kaynaklanmayan kaza, hırsızlık, doğal afetler veya herhangi bir diğer sebepten dolayı belgelerin doğrudan başvuru sahiplerine teslim edilmesi dahil taşıma sırasında kaybolan belgelerden dolayı başvuru sahiplerine karşı hiçbir şekilde yükümlü değildir.

Teslimat Hizmeti- Başvuru sahipleri, Koçak Vize tarafından belgelerin başvuru sahiplerine iade edilmesi için kurye hizmetlerini ve söz konusu kurye hizmetlerinin üçüncü taraf sağlayıcı tarafından sunulduğunu kabul etmektedir. Koçak Vize, herhangi bir kurye firmasını kontrol etmemekte ve işletmemektedir. Kurye şirketi tarafından sağlanan herhangi bir tesisi veya hizmeti kontrol etmemekte ve işletmemektedir. Koçak Vize, başvuru sahiplerine ait belgelerin kurye şirketine atfedilebilecek ihmal, kaza veya herhangi bir diğer sebep nedeniyle geç teslim edilmesi/yanlış adrese teslim edilmesi/kaybolması/zarar görmesi halinde başvuru sahibinin zarar veya ziyana uğramasına ilişkin her türlü yükümlülüğü reddetmektedir. Hiçbir durumda Koçak Vize ve/veya temsilcileri Başvuru sahibinin pasaportu dahil olmak üzere belgelerin geç teslim edilmesi/yanlış adrese teslim edilmesi/zarar görmesi/kaybolmasından dolayı niteliği ne olursa olsun herhangi bir doğrudan, dolaylı, cezai, arızi, özel veya maddi zarardan sorumlu olmayacaktır. Yukarıdaki hususa halel getirmeksizin, Koçak Vize ve/veya temsilcilerinin bir pasaportun taşıma esnasında zarar görmesi veya kaybolması halinde tek ve yegane sorumluluğu, Büyükelçilik tarafından alınan harçların iade edilmesi, normal başvuru prosedürü üzerinden kayıp/zarar görmüş pasaportun yenilenmesi ve kayıp vizelerin yenilenmesi konusunda başvuru sahibine yardımın sunulmasıdır. Koçak Vize tarafından böyle bir harç tutarının başvuru sahibine iadesi için başvuru sahibinin Büyükelçilik tarafından verilen harç makbuzunu ibraz etmesi zorunludur. Başvuru Sahibi, söz konusu sorumluluk sınırlamasının taraflar arasında önceden kabul edilmiş risk paylaşımı olduğunu ve bu sorumluluk sınırlamasının işbu yasal uyarının ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmektedir.

Koçak Vize ve herhangi bir temsilcisi, yetkilisi, müdürü, personeli, vb. vize başvuruları, pasaport veya diğer belgelerin Koçak Vize ile Büyükelçilik arasında taşınması süreci ve Koçak Vize tarafından vize başvuru sahiplerine iade edilmesi süreci dahil olmak üzere herhangi bir başvuru, pasaport veya belgenin herhangi bir üçüncü taraf posta veya kurye hizmetinin elinde bulunduğu esnada oluşan veya sebep olunan vize başvurusu, pasaport veya diğer belgelerin gecikmesi, kaybolması veya zarar görmesi nedeniyle niteliği ne olursa olsun herhangi bir sorumluluğa ve/veya yükümlülüğe sahip değildir.

Hizmet Ücretleri- Geçerli olduğu her yerde değerli evraklar tahakkuka tabidir. Koçak Vize tarafından başvuru sahiplerinden alınan hizmet ücretleri, talep edilen vizenin Büyükelçilik tarafından verilip verilmediğine bakılmaksızın hiçbir koşulda iade edilmeyecektir.

Reklam- Başvuru sahiplerine iade edilen belgelerle birlikte reklam materyalleri sunulabilir. Başvuru sahibinin belgelere eşlik edecek böyle bir reklam materyalini almak istememeleri halinde, başvuru sahibinin bu talebini belgeleri ibraz ederken Koçak Vize’e bildirmesi gerekmektedir.

Koçak Vize kendi takdirinde, önceden bildirmeksizin herhangi bir zamanda burada belirtilen şart ve koşullardan herhangi birini ya da tümünü değiştirebilir, tadil edebilir, iptal edebilir ya da geri çekebilir. Hiçbir Koçak Vize çalışanı, Koçak Vize’in ön yazılı onayı olmaksızın işbu belgede belirtilen her hüküm ve şartı değiştirme / tadil etme / genişletme veya iptal etme yetkisine sahip değildir.

Bu şartlar ve koşullar yasalara uygun olarak yönetilmeli ve yorumlanmalıdır Türkiye Koçak Vize tarafından Başvuru Sahibine sunulan hizmetlerden kaynaklanan her türlü iddia veya anlaşmazlık, mahkemelerin yargı yetkisine tabi olacaktır.

Başvuru sahibi, vize başvurusunu yapmadan önce, kendisinin ya da temsilcisinin, işbu belgede belirtilen tüm şartları, koşulları ve bilgileri okuduğunu, anladığını ve bunlarla sınırlı olacağını kabul eder ve onaylar.

Kurumsal Ofis:

Gezgel Turizm Ltd Şti. (Koçak Vize)

İşçi Blokları mh. Muhsin Yazıcıoğlu cad. No:57/51 Çankaya, Ankara