Muvafakatname Nedir? - Nasıl Alınır? -Koçak Vize

Muvafakatname Nedir?

Muvafakatname, kritik bir öneme sahip olan belgedir. Resmi niteliğe sahip evraklar söz konusu olduğunda en çok adını duyduğumuz evrak Muvafakat belgesi olmaktadır. Muvafakatname nedir? Nereden ve nasıl alınır? Ülkelere göre vize başvuruları için muvafakatname detayları nelerdir?

Muvafakat Nedir? ve Ne İşe Yarar?

Resmi işlemlerde kullanılmak amacı doğrultusunda alınan onay, izin ve kabul edilme belgesine muvafakat belgesi denilmektedir. Resmi işlemler esnasında kurumlar arasında belgenin temin edilmesi talep edilmektedir. Bu yüzden muvafakat belgesi nedir iyi bilmek gerekir. Yapılan işlem için muvafakat belgesi almak gerçekleştirilmek istenen işlemin yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı veya ilişkili makam ya da kurumun bilgisi dahilinde olduğu anlamını ifade eder.

Muvafakatname Nedir? Ne İşe Yarar?

Kısaca izin belgesi anlamı taşıyan bu kelime Muvafakat kelimesinden yani uzlaşma, onay verme kelimesinden türemiştir. Yani izin kağıdı, uzlaşma kağıdı anlamı taşır. Daha çok hukuki işlemler sırasında karşımıza çıkar. Alım, satım, ortaklık işlerinden şıkça geçer. Özünde bir işin yapılması için, hakkı bulunan kişilerin onayının alındığı belgedir.

 • 18 yaş altındaki çocuklar için herhangi bir spor dalında herhangi bir spor kulübüne bağlı olarak spor icra etmek istediği durumlarda,
 • Evli olan kişinin ortak yaşam alanının satmak istediği durumlarda eşinden muvafakatname örneği istemesi durumlarında,
 • 18 yaş altındaki bir kişiye miras kalan taşınmaz malların ya da taşıt gibi maddi değerlerin devri için,
 • Boşanmış halde bulunan bireylerin ortak olan 18 yaş altı çocuklarına pasaport çıkartmak istediği durumlarda,
 • Aynı parselde yer alan veyahut apartman altına açılmak istenilen içkili ve müzikli mekanların açılışında,
 • Tanıdığınız bir kişinin evine taşınmak ve ikametgahınızı o adrese almak için e-devlet üzerinden yapılacak işlemlerde,
 • Konut kredisi çekmek için başvurulan bazı bankaların diğer eşten muvafakatname talep etmesi durumlarında vb.

Başvurulacak iş, olay ya da durumun gerçekleşmesi için son derece önemli olan bu izin belgesi gördüğünüz üzere farklı alanlar için farklı kurumlarca talep edilebilir. Çoğu zaman gerekli izin ve onayı almak için önceden hazırlatmanız gereken muvafakatname örneği alınmak istenilen kuruma göre değişkenlik gösterebilir.

Muvafakatname Nereden Alınır?

Muvafakatname düzenleme konusunda yetkili birim noterdir. Noterin yanısıra muvafakatname Emniyet Müdürlüklerinden de temin edilebilir.

Muvafakatname nereden ve nasıl alınır? Muvafakatname noterden alınır ve yine noterde düzenlenmektedir. Gerekli olan metini notere ileterek bu konuda gerekli olan düzenlemeler noter tarafından hazırlanmaktadır. Bu belgenin geçerli olması için 18 yaşından küçük bireyin tüm yasal vasileri tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

Muvafakatname Nasıl Alınır?

Muvafakatname nereden ve nasıl alınır? Muvafakatname noterden alınır ve yine noterde düzenlenmektedir. Gerekli olan metini notere ileterek bu konuda gerekli olan düzenlemeler noter tarafından hazırlanmaktadır. Bu belgenin geçerli olması için 18 yaşından küçük bireyin tüm yasal vasileri tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

 • Muvafakatname düzenlenirken tek tip olmasına özen gösterilmelidir.
 • Düzenlenirken ebeveynlerin üzerinden düzenlenmesine özen gösterilmelidir.
 • Adına düzenlenecek küçüğün anne-babası evlilik bağı ile birbirine bağlı ise ikisi bir arada notere gitmeli. Nüfus cüzdanı ve çocuğun adına çıkartılmış öğrenci belgesini yanlarında götürmeliler.
 • Eğer anne-baba ayrılmışsa velayeti üzerine alan ebeveyn notere gitmeli ve yanlarında ayrılığa dair mahkeme kararını da götürmeliler.
 • Eğer ebeveynlerden biri vefat etmiş ise hayatta olan ebeveynin nüfus cüzdanı ve çocuğun öğrenci belgesi ile notere gitmeliler.
 • Seyahat edecek olan çocuk vesayet altında ise; vasisi olan kişi, vesayetin kendisinde olduğunu belgelemeli. Mahkeme kararı ile birlikte notere gitmelidir.
 • Yukarıda sayılan hususlara uyulmaması durumunda muvafakatname geçersiz olacaktır.

Ülkelere Göre Vize Başvurusu için Muvafakatname Detayları

Ülkelere göre vize başvurusu için muvafakatname detayları farklılıklar göstermektedir. Aşağıda bazı ülke vize başvuruları için detaylar sizlerle paylaşılmıştır. Noterlerde tebliğ/muvafakatname örnekleri bulunmaktadır. Sadece yapacağınız ülkenin vize başvuru kuralına göre eklemeler yapılması gerekmektedir. Zaman içerisinde tüm ülkelerin prosedürleri hakkında bilgi sağlayacağız.

Ülkelere göre vize başvurusu için muvafakatname detayları farklılıklar göstermektedir. Aşağıda bazı ülke vize başvuruları için detaylar sizlerle paylaşılmıştır. Noterlerde tebliğ/muvafakatname örnekleri bulunmaktadır. Sadece yapacağınız ülkenin vize başvuru kuralına göre eklemeler yapılması gerekmektedir. Zaman içerisinde tüm ülkelerin prosedürleri hakkında bilgi sağlayacağız.

Muvafakatname Örneği

Amerika (ABD) Vize Başvurusu için Muvafakatname Detayları;

Amerika vize başvurularında 18 yaşından küçük başvuru sahipleri anne ve babaları seyahat ediyorlarsa noter onaylı tebliğ/muvafakatname gerekmemektedir. 18 yaşından küçük birey sadece anne anne ya da babası yahut yahut anne ve baba dışında bir kişi ile seyahat edecekse muhakkak izin yazısında belirtilmelidir. Belge birlikte seyahat eden ebeveyn ya da ebeveynler tarafından imzalanmalıdır. Eğer 18 yaşından küçük olan bireyin velayeti tek bir kişide ise muvafakatnameye ek olarak boşanma/ölüm raporu ve velayet belgesi de sunulmalıdır. Muvafakatnamenin İngilizce çevirisi de zorunlu değildir, ancak konsolosluğun talep etme hakkı vardır. Bu sebepten İngilizce’ye çeviri yapılmasını tavsiye ediyoruz.

Basit Bir Örnek;

………. TC numaralı ……………. kişinin …………. kişinin tek başına/…….. TC numarası ……… kişisi ile birlikte vize başvurusu yapmasına, yurt dışına çıkmasına muvafakatımız bulunduğunuz beyan ederiz.

Almanya Vize Başvurusu için Muvafakatname Detayları;

Almanya vizesi başvurularında 18 yaşından küçük başvuru sahipleri anne ve babaları ile birlikte seyahat etseler ve vize başvurusunu birlikte gerçekleştirseler dahi, yasal vasileri tarafından imzalanmış noter onaylı tebliğ/muvafakatname sunmak zorundadırlar. 18 yaşından küçük birey anne ya da babası dışında bir kişi ile seyahat edecekse muhakkak izin yazısında belirtilmelidir. Belge anne ve baba tarafından imzalanmalıdır. Eğer 18 yaşından küçük olan bireyin velayeti tek bir kişide ise muvafakatnameye ek olarak boşanma/ölüm raporu ve velayet belgesi de sunulmalıdır.

Basit Bir Örnek;

………. TC numaralı ……………. kişinin …………. kişinin tek başına/…….. TC numarası ……… kişisi ile birlikte vize başvurusu yapmasına, yurt dışına çıkmasına muvafakatımız bulunduğunuz beyan ederiz.

Çek Cumhuriyeti (Çekya) Vize Başvurusu için Muvafakatname Detayları;

18 yaşından küçük başvuru sahipleri anne ve babaları seyahat ediyorlarsa noter onaylı tebliğ/muvafakatname gerekmemektedir. 18 yaşından küçük birey sadece anne anne ya da babası yahut yahut anne ve baba dışında bir kişi ile seyahat edecekse muhakkak izin yazısında belirtilmelidir. Belge birlikte seyahat eden ebeveyn ya da ebeveynler tarafından imzalanmalıdır. Eğer 18 yaşından küçük olan bireyin velayeti tek bir kişide ise muvafakatnameye ek olarak boşanma/ölüm raporu ve velayet belgesi de sunulmalıdır.

Basit Bir Örnek;

………. TC numaralı ……………. kişinin …………. kişinin tek başına/…….. TC numarası ……… kişisi ile birlikte vize başvurusu yapmasına, yurt dışına çıkmasına muvafakatımız bulunduğunuz beyan ederiz.

Fransa Vize Başvurusu için Muvafakatname Detayları;

Fransa Vizesi başvurularında 18 yaşından küçük başvuru sahipleri anne ve babaları seyahat ediyorlarsa noter onaylı tebliğ/muvafakatname gerekmemektedir. 18 yaşından küçük birey sadece anne anne ya da babası yahut yahut anne ve baba dışında bir kişi ile seyahat edecekse muhakkak izin yazısında belirtilmelidir. Belge birlikte seyahat eden ebeveyn ya da ebeveynler tarafından imzalanmalıdır. Eğer 18 yaşından küçük olan bireyin velayeti tek bir kişide ise muvafakatnameye ek olarak boşanma/ölüm raporu ve velayet belgesi de sunulmalıdır.

Basit Bir Örnek;

………. TC numaralı ……………. kişinin …………. kişinin tek başına/…….. TC numarası ……… kişisi ile birlikte vize başvurusu yapmasına, yurt dışına çıkmasına muvafakatımız bulunduğunuz beyan ederiz.

Hollanda Vize Başvurusu için Muvafakatname Detayları;

Hollanda vize Başvuru sahibi reşit değilse/18 yaş altındaysa ve tek başına ya da ebeveynlerinden biri veya sadece yasal vasi ile seyahat ediyorsa: Ebeveynlerinden noter onaylı tebliğ/muvafakatname (bu durum, ebeveynlerden biri yalnız ebeveyn ise ya da velayeti yalnızca kendinde bulunduruyorsa geçerli değildir.Ebeveynlik yetkisine tek başına sahip olan kişi mahkeme kararını sunmalıdır.)

Basit Bir Örnek;

………. TC numaralı ……………. kişinin …………. kişinin tek başına/…….. TC numarası ……… kişisi ile birlikte vize başvurusu yapmasına, yurt dışına çıkmasına muvafakatımız bulunduğunuz beyan ederiz.

İngiltere (Birleşik Krallık) Vize Başvurusu için Muvafakatname Detayları;

18 yaşından küçük başvuru sahipleri anne ve babaları seyahat ediyorlarsa noter onaylı tebliğ/muvafakatname gerekmemektedir. 18 yaşından küçük birey sadece anne anne ya da babası yahut yahut anne ve baba dışında bir kişi ile seyahat edecekse muhakkak izin yazısında belirtilmelidir. Belge birlikte seyahat eden ebeveyn ya da ebeveynler tarafından imzalanmalıdır. Eğer 18 yaşından küçük olan bireyin velayeti tek bir kişide ise muvafakatnameye ek olarak boşanma/ölüm raporu ve velayet belgesi de sunulmalıdır. Muvafakatnamenin İngilizce çevirisi de zorunlu değildir, ancak konsolosluğun talep etme hakkı vardır.

Basit Bir Örnek;

………. TC numaralı ……………. kişinin …………. kişinin tek başına/…….. TC numarası ……… kişisi ile birlikte vize başvurusu yapmasına, yurt dışına çıkmasına muvafakatımız bulunduğunuz beyan ederiz.

İspanya Vize Başvurusu için Muvafakatname Detayları;

18 yaş altı başvuru sahipleri yalnız ya da yanlarında anne ve babanın her ikisi de olmadan (yalnızca bir ebeveyn ya da üçüncü bir şahıs ile) seyahat ediyorlar ise noterden muvafakatname gereklidir. Yasal vasi olan ebeveyn ile seyahat ediyor olsalar dahi diğer ebeveynin muvafakatnamesi gereklidir. Birlikte gidecek ebeveyn veya kişilerin geçerli vizeleri varsa, başvuru sahibinin dosyasına, birlikte gidilecek kişilerin geçerli vize fotokopileri ve otel – uçak rezervasyonları da eklenmelidir. Muvafakatnamede seyahat ettiği kişilerin adı ve TC numarası olmalı, İspanya ülkesine seyahat edecekleri mutlaka belirtilmelidir. Okul gezilerinde öğrenci gurubuna eşlik edecek öğretmenlerin isimeri ve TC no’ları belirtilmeli, bu kişiler o sırada başvuru yapmıyor ise geçerli vize fotokopileri dosyaya eklenmelidir. Ziyaret edilecek İspanyol kurumu var ise muvafakatnamede kurumun ismi de geçmelidir.

Basit Bir Örnek;

………. TC numaralı ……………. kişinin …………. kişinin tek başına/…….. TC numarası ……… kişisi ile birlikte İspanya vize başvurusu yapmasına, İspanya’ya seyahat etmesine muvafakatımız bulunduğunuz beyan ederiz.

İtalya Vize Başvurusu için Muvafakatname Detayları;

İtalya vize başvurularında Her iki ebeveyninden de mutlaka noter onaylı tebliğ/muvafakatname almalıdır. Çocuk ebeveynleri ile seyahat edecek olsa bile muvafakatname sunmak zorunludur. Ek olarak çocuğa refakat edecek kişi anne ya da baba dışında bir kişi ise, muvafakatnamede çocuğun tüm hukuki ve cezai sorumluluğunu üstlenen kişinin tam adı ve soyadı, çocuğa yakınlık derecesi, birlikte kalacakları adres (otelde kalınıyor ise otel adı ve adresi, evde kalınıyorsa ev adresi) ve seyahat tarihleri belirtilmelidir.

Basit Bir Örnek;

………. TC numaralı ……………. kişinin …………. kişinin tek başına/…….. TC numarası ……… kişisi ile birlikte İtalya vize başvurusu yapmasına, İtalya’ya seyahat etmesine, birlikte İtalya’daki ………… isimli otelde konaklamasına muvafakatımız bulunduğunuz beyan ederiz.

Yunanistan Vize Başvurusu için Muvafakatname Detayları;

Yunanistan vize başvurusunda bulunacak 18 yaş altı başvuru sahipleri için “Tek başına başvuru yapacak ise, her iki ebeveynden noter tasdikli muvafakatname gerekmektedir. Eğer bir ebeveyn, çocuğuyla beraber başvuruda bulunuyorsa (diğer ebeveyn başvuruda bulunmuyorsa), başvuruda bulunmayan ebeveynden noter tasdikli muvafakatname gerekmektedir. (Ebeveynlerden birinin ya da her ikisinin geçerli vizesi bulunması durumunda -çocukla beraber vize başvurusunda bulunulmadığı sürece muvafakatname sunulmalıdır. Boşanmış çiftler için, çocuğun velayetini gösteren mahkeme kararının orijinali ve her iki ebeveynden noter tasdikli muvafakatname gerekmektedir.

18 yaşından küçük başvuru sahibi anne ya da baba dışında bir kişi ile seyahat edecekse ve vize başvurusunda bulunacaksa, muvafakat verilen kişinin başvuru sahibi ile olan yakınlık derecesi muhakkak eklenmelidir (Örn: ……….TC numaralı…………… isimli amcası/öğretmeni/halası vb. ile birlikte)

Basit Bir Örnek;

………. TC numaralı ……………. kişinin …………. kişinin tek başına/…….. TC numarası ……… kişisi ile birlikte yurt dışına çıkmasına, bunun için pasaport verilmesine, verilmiş pasaportun yenilenmesine, bu pasaport ile vize başvurusunda bulunmasına ve vize almasına, vize ve pasaport sürelerinin uzatılmasına, yurt dışından dönmesine muvafakatımız bulunduğunuz beyan ederiz.

Velayet Altındaki Çocuğun Yurt Dışına Götürülmesi ve mufavakatname verilmesi yazımızı okuyabilirisiniz

Velayet Altındaki Çocuğun Yurt Dışına Götürülmesi https://www.kocakvize.com/cocugun-yurt-disina-goturulmesi/

Rate this post

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir