Evrak Tasdik İşlemleri - Koçak Vize

Evrak Tasdik İşlemleri

Evrak Tasdik İşlemleri

Evrak tasdik işlemleri, belgedeki imzanın doğruluğunu ve evrakı imzalayanın görevini doğrulamak suretiyle yabancı bir resmi evraka geçerlilik kazandıran, bir belgenin yasallığının tasdik edilerek başka bir ülkede de geçerliliğini sağlayan idari bir işlemdir. Belge tasdik işleminde bölgenin valiliği ve ihraç edilecek ürünün gönderileceği ülkenin konsolosluğu belgenin gerçek olduğunu onaylayarak belirli kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirirler.

Evrak Tasdik İşlemi

Evrak tasdik işlemi evraktaki imzanın doğruluğunu ve evrakı imzalayanın sorumluluğunu teyit etmek amacıyla yabancı bir resmi evraka geçerlilik kazandıran, bir belgenin resmiyetini tasdik edilerek başka bir ülkede de geçerliliğini sağlayan resmi bir işlemdir. Evrak tasdik işleminde bölgenin valiliği ve ülkenin konsolosluğu ya da büyükelçiliği evrakın gerçek olduğunu onaylayarak evrakı Türkiye dışında da geçerli duruma getirirler.

Evrak tasdik işlemleri evrak türü ayırmaksızın belirli prosedüre tabidir. Tasdik edilecek evrak bir yeminli tercüman tarafından istenilen dillerinden birine çevrilir. Orijinaline uygun olarak oluşturulan evrak noter tarafından tasdik edilir. Valilik tarafından da onaylanan evrakın Konsolosluğa gönderilmesi gerekmektedir.

Evrak tasdik işlemleri, ticari fatura tasdiki, çalışma izni, eğitim diploma tasdiki, evlilik cüzdanı tasdiki, vekaletname gibi resmi belgelerin tasdiklerinin konsolosluk tarafından yapılmasıdır.

Evrak tasdik işlemi konsolosluk tarafından yetkilendirilmiş seyahat acenteleri aracılığıyla yapılabilmektedir. Evrak tasdik işlemleri için hazırlanması gereken evraklar şunlardır.

apostil

I) Evrak Tasdik İşlemleri Prosedürü

1) Konsolosluklara tasdik işlemi başvurusu yapmadan önce evrakların Türkiye’deki yerel noterlik tarafından onaylanması gerekmektedir.

2) Noterlik tarafından onaylanmış evraklar Valilik yada Kaymakamlık Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne gönderilip tasdik edilmelidir.

3) Yukarıdaki noter ve tasdik işlemleri tamamlandıktan sonra Konsolosluklara tasdik başvurusu yapılabilir.

II) İbraz Edilmesi İstenilen Belgeler

1) Başvuru sahibinin pasaportu, kimlik kartı ve ikameti gibi kimlik belgelerinin fotokopileri.

2) Vekil edilen kişi başvuru sahibi adına evrak tasdik başvurusu yaparsa, vekil edilen kişi ve başvuru sahibinin geçerli olan kimlik belgesinin fotokopileri ibraz edilmelidir.

3) Şirket evrak tasdik işlemi için, şirketin yasal temsilcisinin pasaport fotokopisi ve yasal temsilci kimliğini kanıtlayabilen şirket evrakları da ibraz edilmelidir.

4) Gerçek, eksiksiz ve doğru olan başvuru formu doldurulmalıdır.

5) Tasdik edilecek evrakların asılları ve fotokopileri.

6) Konsolosluk tasdik bölümü tarafından gerekli olduğu düşünülen diğer belgeler.

III) Evrak Tasdik İşlemleri Çalışma saatleri

Sabah 09:00-14:00

Evrak Onay Aşamaları

  • Onaylatılması istenen belgenin yeminli tercüman tarafından  tercüme işlemi yaptırılır. ( Eğer evrağın orijinal dilinde onayı istenmişse bu işlem yapılmayacaktır.)
  • İstenen dile tercüme edilmiş evrak Noter’e onaylatılır. ( Eğer evrağın orijinal dilinde onayı istenmişse bu işlem yapılmayacaktır.)
  • Noter tarafınan onaylanmış evrak İstanbul Valiliği’nde onaylatılır. (Evraklar diğer bölgelerimizin Valiliklerinde onaylanmışsa, tekrar İstanbul Valiliğinde de onaylanır.)
  • Son aşamada evraklar onaylanması için Konsolosluklara onaylanması için teslim edilir.

Konsolosluk Evrak Tasdik

Apostil geçerli olmayan ülkelerde Lahey anlaşması ile anlaşmış ülkelerde apostil onayı yerine geçen onay şeklinde Konsolosluk Tasdik Onayı denir.

Konsolosluk Tasdiki Nasıl Yapılır?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi apostil onayı olmayan ülkelerde yapılması gereklidir ve bizim danışmanlığımızda konsolosluk tasdikinin yapılması çok kolay ve hızlıdır.

Konsolosluk Tasdiki için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Onayı yapılacak olan belgenin mutlaka Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumları veya Türkiye Cumhuriyeti için çalışan (faaliyet gösteren) firmalara ait olmalıdır. Bunun dışında Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişisel (şahıs) belgeleri de konsolosluk tasdiki için uygundur ve tasdiki yapılabilir. Eğer farklı bir yurt dışı belgesi için onay olacaksa öncelikle o ülkenin konsolosluğundan tasdik edilmelidir.

Konsolosluk Tasdiki Hangi Ülkelere Yapılır?

Türkiye ile iş yapan ve apostil tasdiki gerekmeyen (kabul etmeyen), Konsolosluk tasdiki isteyen ülkeler için tasdik onayı yapılabilir. Tüm ülkeler için danışmanlık desteği vermekteyiz. Hemen arayabilirsiniz.

Apostil İşlemleri

Kaymakamlık, Valilik ve Dış işleri bakanlığında Evrakların onaylanması

Dışişleri Bakanlığı Evrak Tasdik ve Onaylama

İhracat Evrakların Tasdik ve Onaylanması

Evrak Tasdik Hizmetleri